Jak zapsat nemovitost na Katastrální úřad

 

návodPotřebné dokumenty:

1x Kupní smlouva S ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝMI PODPISY VŠECH ÚČASTNÍKŮ.
Kupní smlouva s prostými podpisy všech účastníků v počtu o jeden větším, než je počet účastníků obchodu.
Návrh na vklad s prostými podpisy všech účastníků a kolek v hodnotě 1.000,-Kč.
V případě úschovy kupní ceny bude Katastr požadovat i potvrzení schovatele, že kupní cena byla kupujícím do úschovy složena, tedy uhrazena, a nic nebrání převodu práv k nemovitosti.

Všechny dokumenty musí obsahovat potřebné náležitosti a prochází důkladnou kontrolou právního oddělení Katastru. Katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Poté vyznačí na všechna vyhotovení smluv doložku o provedení vkladu s kulatým úředním razítkem.

Jen takto označená smlouva je již účinná a právo je převedeno. Vzhledem k tomu, že jsou požadavky na přesnost dokumentů náročné a také se často mění, málokdy zvládne laik nachystat celý převod sám.

BlacklistReality.cz vám přináší vždy aktuální informace!