Podvodné PENB od RK Sting

 

Příběh zaslán 2.5.2014: „Objednal jsem si u RK Sting vypracování PENB. Cena byla velice lákavá, nechtělo se mi zbytečně vyhazovat peníze. O povinnosti vypracování průkazu energetické náročnosti budovy jsem se dozvěděl od makléře, takže mě nepřekvapilo, že jsem po zaplacení dostal jednostránkový formulář k vyplnění, který jsem následně s důvěrou odevzdal makléři. Na základě mnou vyplněných údajů mi byl vyhotoven PENB, já jsem byl spokojený a nic nebránilo prodeji mého domu.

Cca 3 měsíce po prodeji jsem byl Státní energetickou inspekcí vyzván k předložení průkazu. Musím přiznat, že jsem byl v naprostém šoku: kontrola „můj“ průkaz neuznala. Byl jsem vyzván k doložení k novému vypracování PENB. Naštěstí jsem se už s novým majitelem domu domluvil, vysvětlil mu, že jsem ho nechtěl nijak podvést, protože kdyby mi nedovolil PENB vypracovat, nevím, co bych dělal. Padalo to na mě jedno za druhým: dozvěděl jsem se, že podle NOZ ručím za skryté vady nemovitosti i několik let po prodeji! Děsil jsem se, jak dopadne nové PENB. Nakonec jsem měl víc štěstí než rozumu (doslova). PENB dopadlo ještě lépe než od Stingu, pokutu jsem platit nemusel. Prostě poučení a kopanec: neznalost neomlouvá a makléři od Stingu vám nepomůžou.“

Vyjádření odborníka

Tento postup je nepřijatelný, nejenomže formulář je na jeden list formátu A4, navíc polovinu z toho tvoří identifikační údaje. To opravdu nestačí. Z výše uvedeného příběhu je jisté, že auditor vytváří energetické průkazy z fotografií, případně z adresy, náhledů do katastru nemovitostí a dalších. Žadatel tak získává PENB plný výmyslů a nepravd. Jak bude Státní energetická inspekce postupovat při kontrole tohoto průkazu a jak již postupovala?  Velice jednoduše, neuznala ho a neuzná žádný takový další. Setkáváme se s podobnými případy klientů, kteří se na nás obrací s žádostí o vypracování PENB (už svého druhého).

V případě neúplného a tedy neplatného PENB bude majitel průkazu donucen průkaz objednat nový a správný, což znamená mnohonásobné zvýšení nákladů.

 • Zdeněk Lepík

  Vážení.
  Rád bych reagoval na pomlouvačný článek „Podvodné PENB od RK STING“.
  Pro vysvětlení přikládám vyjádření společnosti:

  Společnost STING spolupracuje s vybranými zpracovateli PENB s tím, že kontakt na ně v rámci svých služeb předává klientovi. Zpracování PENB může provádět pouze osoba, která je k tomu oprávněna a která je státními úřady v této věci i přezkoušena. Ve vztahu ke společnosti STING se jedná o externího zpracovatele. Společnost STING PENB nezpracovává, pouze prostřednictvím svého makléře klientovi předá k vyplnění podklady pro vypracování PENB. Po jejich vyplnění, doplnění projektové dokumentace a dalších informací (případná prohlídka nemovitosti) zpracovatel sám na vlastní odpovědnost vypracuje PENB. Společnosti STING není oprávněna a ani schopna jakkoliv kontrolovat správnost, úplnost či bezchybnost vypracovaného PENB. Jak bylo řečeno je to odpovědnost autorizovaného zpracovatele PENB.

  Formulář, ke zjišťování základních informací ve věci štítku PENB má u společnosti STING 5 stran. Nelze použít tento formulář jako jednostránkový. Není to však jediným dokumentem k tomu, aby mohl být štítek vytvořen. Nedílnou součástí je samozřejmě také projektová dokumentace, která po vyplnění 5 stránkového formuláře je předána zpracovateli štítku, který na základě těchto informací koná.

  Pokud se ovšem prokáže oprávněnost stížnosti, společnost STING věc vyhodnotí, autorizovaného zpracovatele upozorní na nedostatky a pokud nebude zjednána náprava, bude předávat kontakty na zpracování PENB jinému zpracovateli, aniž by klient toto poznal navýšením platby za službu.

  S pozdravem.
  Zdeněk Lepík, manažer kvality RK STING

   
 • Václav Pavlík

  Dobrý den, pane Lepíku,

  jsem rád, že jste se ozval. Musím reagovat na Váši reakci.

  Bohužel však nemohu souhlasit s Vaším tvrzením. Váš makléř nám zaslal pouze tří stránkový formulář (z toho 1,5 stránky údaje, které jsme měli vepsat a 1,5 stránky nakreslit schéma domku – formulář mohu zaslat). Formulář jsme nechali posoudit u čtyř prověřených zhotovitelů, kteří vše dělají s technickou a stavební kontrolou. Všichni nezávisle na sobě dali prohlášení, že formulář je zavádějící a nedostačující a zhotovený PENB bude pravděpodobně také špatně a SEI je v případě kontroly neuzná.

  Jediný správný způsob je fyzická kontrola s technikem/auditorem/inspektorem. Žádné zasílání dokumentací, formulářů atd. není dobrý způsob. V tomto případě zprostředkováváte svým klientům velice špatnou a nekvalitní službu.

  Děkuji

   
 • Zdeněk Lepík

  Dobrý den pane Pavlíku.

  Zaslal-li Vám náš makléř 3 stránkový formulář, pak Vám zřejmě poskytl nesprávný dokument, což pochybení bezesporu je. Na druhou stranu Vám musím sdělit, že makléři PENB netvoří a onen formulář není jediným dokumentem, který je na vypracování potřeba jak z Vašeho příspěvku lze vyvodit. Formulář je jen podkladem, nikoli jediným dokumentem.
  Společnost STING není, a ani ze zákona v současnosti být tvůrci PENB nemůžeme. To jsou pouze oprávněné osoby. Ti si vyžádají veškeré podklady pro tvorbu takového štítku a to jak na základě našeho formuláře, tak na základě osobní prohlídky, podpůrných dokumentů. To, že si zpracovatel vyžádá jen některé z údajů, popřípadě pracuje pouze s vyplněným formulářem společnosti STING, je odpovědností tohoto zpracovatele.
  Zpracovatelé štítků jsou nezávislými subjekty, společnost STING zprostředkovává kontakt na tyto zpracovatele. Jejich práci však dle zákona nejsme schopni kontrolovat.
  Cennými údaji jsou tedy pro nás ohlasy klientů, kdy jsme schopni zjistit zpracovatele, který takový štítek vytvoří špatně. Pak můžeme jakkoli zareagovat a případně s takovým zpracovatelem již nespolupracovat.

  Poprosil bych Vás na závěr, pokud máte zájem, zda jste schopen poskytnout onen formulář, jméno makléře a číslo zakázky (popřípadě popis nemovitosti) na mou e-mailovou adresu, uvedenou na stránkách společnosti RKSTING (omlouvám se, že Vám ji tady přímo neposkytnu, ale většina diskuzních fór zakazuje uvádět přímý kontakt na jednotlivé osoby). Rád bych se na Váš problém podíval podrobněji a pokusil se na základě Vašich informací učinit další kroky ke zkvalitnění pohledu na naši společnost.
  S pozdravem

  Zdeněk Lepík, manažer kvality RK STING