Kdo zodpovídá za skryté vady?

 

Zloba automaticky padne na realitní kancelář.

Ale pozor, v mnoha případech neoprávněně. Realitní kancelář zde hraje roli zprostředkovatele obchodu. Byla by na vině pouze tehdy, pokud by o vadě věděla, a úmyslně tuto skutečnost zamlčela. V ideálním případě by měla mít realitní kancelář podepsán stav a popis nemovité věci přímo od prodávajícího.

Kdo opravdu ručí za skryté vady nemovitosti?

Je to prodávající! Díky novému občanskému zákoníku (NOZ) ručí prodávající za skryté vady nemovitosti až 5 let od jejího prodeje. V případě existence takovéto vady a včasného nahlášení se kupující může u soudu domáhat nápravy škody: opravy, dodatečné slevy či dokonce odstoupit od kupní smlouvy.

Důvěřuj, ale prověřuj.

Realitní kanceláře se jistí dokumentem, ve kterém majitel uvádí stav nemovitosti, ten svým podpisem stvrzuje jeho správnost. Od roku 2013 je povinností prodávajících nechat si před prodejem vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy a předat jej kupujícímu. Už tento průkaz může mnohé napovědět o skrytých vadách, ideální je však ještě před koupí provést inspekci nemovitosti. Inspekce nemovitosti je prospěšná jak pro prodávajícího tak kupujícího. Kupující ví, co přesně kupuje, prodávající tak předejde pozdějším zpochybněním ze strany kupujícího. Ideální variantou pro obě strany je, pokud se o náklady inspekce nemovitosti podělí.

Kde najít vhodného inspektora?

Nabídku stavební inspekce můžete najít na internetu, ideální je však využít nabídky realitní kanceláře, která obchod zprostředkovává. Většinou tak získáte prověřenou službu za nižší cenu. Pokud obchod probíhá bez realitní kanceláře, i tak existuje řešení, jak prověřenou a kvalitní službu za získat nízkou cenu: např. projekt Snadné reality nabízí tyto služby odděleně ve svém e-shopu.

Zdroj: http://realitnibleskovky.cz/kdo-zodpovida-za-skryte-vady-nemovitosti/