Soutěž pro fanoušky našich facebookových stránek!

linka

[one_third]OKRADLI vás? Napálila vás špatně sepsaná smlouva? Špatné zkušenosti s realitkou, makléřem nebo majitelem? Zašlete nám svůj příběh pokud možno s konkrétním příkladem (část smlouvy, podrobný popis jednání apod.).

[/one_third] [one_third]soutěž1[/one_third]

Slosování každý měsíc!

Každý měsíc vyhrává jeden váš příběh!

linka

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Pořadatelem soutěže je společnost Bez provize s. r. o., Kounicova 271/13, Brno 602 00; IČ: 292 01 225, DIČ: CZ 29201225. Spisová značka: C 65264 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále také jen „pořadatel soutěže“).
2. Účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, která je řádným fanouškem facebookových stránek projektu BlacklistReality.cz.
3. Účastníci do soutěže zasílají svoje příběhy a zkušenosti s realitním světem pomocí níže uvedeného formuláře nebo na info@blacklistreality.cz . Jako přílohu připojí podklady dokládající příběh (úryvek smlouvy/část korespondence apod.). Příběh musí splňovat kritéria pro zveřejnění realitního příběhu.
4. Každý měsíc vylosujeme ze zaslaných příspěvků jeden, který oceníme!
5. Slosování probíhá poslední týden v kalendářním měsíci ze zaslaných příspěvků z předchozího kalendářního měsíce.
6. Cena bude zaslána poštou na uvedenou korespondenční adresu nejpozději 14 dní od slosování.
7. VELKÉ LEDNOVÉ SLOSOVÁNÍ O REALITNÍ VÝDRB ROKU: ze VŠECH příspěvků bude 5člennou komisí vybrán a odměněn největší realitní výdrb roku 2014!
8. Účastník je povinen vyplnit kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu. Účastí v soutěži poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů společností Bez provize s.r.o.
9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit příběhy, které by měly urážlivý nebo z jiných důvodů problematický charakter (porušení autorského práva nebo jiného práva či práv třetí osoby, vulgární nebo pornografické vyznění a podobně).
10. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit zaslaný příběh na stránkách www.blacklistreality.cz a facebookových stránkách BlacklistReality.cz.
11. Organizátor se zavazuje nezveřejnit osobní údaje účastníka a nakládat s osobními údaji dle zákona o zpracování osobních údajů.
12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na webových stránkách pořadatele soutěže.
13. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci společnosti Bez provize s.r.o. ani jejich rodinní příslušníci.

[button url=“http://www.blacklistreality.cz/pridani-realitniho-pribehu/“ bg=“ff9900″ color=“FFF“ bg_hover=“ffaa00″] Přidat příběh [/button]